Liên Hệ

Địa chỉ

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, T.Vĩnh Phúc, X.Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam

Điện thoại

(+84) (259) 39626779

Fax: (+84) (259) 39626789

Email

vanthu@vinhtantpc.genco3.vn

Website

www.vinhtanpc.com.vn

Quý khách có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Hành Chính & Lao Động - Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân